Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2014

slav00
8401 0335 500
Reposted byTangledUp TangledUp
slav00
8396 d88d 500
Reposted bygot2luvu got2luvu
slav00
8375 1782 500
slav00
8369 8ae1 500
slav00
8365 cf0e 500
Reposted byune-raconteuseitjenvestigeerle
slav00
8355 2104 500
Reposted byune-raconteusevestigefourthaddictionerle
slav00
8335 0999 500
Reposted byune-raconteusexxvixxDajanaaskaryfikaacjaduszy
slav00
8308 a156 500
Reposted byitjen itjen
slav00
8295 4ef6 500
Reposted bycarol91johnnywalkerladymartinikiteandra
slav00
8212 9aae 500
Reposted bytransfuzja- transfuzja-
slav00
8209 bbca 500
slav00
8202 2b91 500
slav00
8190 c15c 500
slav00
8119 933a 500
slav00
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Reposted fromcanadasquare canadasquare viaryzyhultaj ryzyhultaj

January 07 2014

slav00
1765 ba18
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
slav00
1864 661f
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
slav00
1947 dfbe
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
slav00

Reposted fromsleepyheads sleepyheads vianikami nikami
slav00
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją.
Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi, to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji...
— ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl